Visar inlägg med etikett Folkets Hus och Parker. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Folkets Hus och Parker. Visa alla inlägg

torsdag 26 januari 2012

Nya biografer på gång i Malmö!

Detta pressmeddelande anlände alldeles nyss:

Nya biograflokaler på Möllevången, etablering av en barnbiograf, förstärkt stöd till film och krafttag kring mediepedagogik – det är några av de förslag till en stor satsning på film som Malmö kulturnämnd vill göra.
Malmö har goda förutsättningar för att utveckla filmlivet med flera filmfestivaler, produktionsbolag och biografer.  På kulturnämndens sammanträde idag, den 26 januari 2012, har beslut tagits kring biograf- och filmfrågor med intentionen att satsa ytterligare på visning av kvalitetsfilm, samordning av skolbion och ta fram ett stöd för filmproduktion.
Folkets Bio, som funnits i Malmö i 30 år, miste i höstas sina lokaler vid Sankt Gertrud. De arrangerar många utomhusvisningar, kvartersbio med mera - men står också inför utvecklingsmöjligheter att fortsätta visa repertoarfilm och göra breda filmarrangemang.  Folkets Bio programsätter varje år 25-30 kvalitetsfilmer från hela världen, som aldrig annars skulle kunna visas i Malmö. Att etablera en ny biograf på Ängelholmsgatan, i fastigheten Dimman 11, ser kulturnämnden mycket positivt på. Det skulle innebära att Malmös filminfrastruktur förstärks med en tresalongsbiograf (200, 80 respektiv 70 platser) och kringutrymmen med en total yta på1 825 kvadratmeter. Hyran blir 1.6 miljoner  per år plus driftskostnader på cirka 150 000 kr per år. Kulturförvaltningen ska stå för kontraktet som löper på 20 år. Inflyttning för Folkets Bio, som hyr lokalen av förvaltningen, beräknas till den 1 juli 2013. Folkets Bio får 700 000 kronor ytterligare i verksamhetsbidrag (från 1 180 000 kronor i år). Folkets Bio ska utveckla en barnbiograf i de nya lokalerna tillsammans med riksföreningen och Svenska Filminstitutet.
Folkets Hus och Parker, som driver biograf Spegeln, får ett ökat stöd på 300 000 kr från 2013 för att utveckla filmverksamheten. Barn- och skolbioverksamheten behöver förstärkas i Malmö med en kommunal samordning av skolbion och en utvecklad mediepedagogik. Detta skulle innebära en satsning på totalt 1,5 miljoner kronor.
Kulturnämnden har också idag beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta initiativ till ett samarbete mellan filmaktörerna i Malmö i syfte att hitta former för att utveckla publikarbete för kvalitetsfilm och lokalt producerade filmer samt att ta fram ett underlag för att skapa en filmfond i Malmö för lokal filmproduktion.  Vidare ska en utredning göras för att se på förutsättningarna för att inrätta en tjänst som filmsamordnare som skulle arbeta tillsammans med näringsliv och turism.
Nästa steg är nu kommunstyrelsen ska godkänna förhyrningen av biograflokalerna vid Möllevången och att kulturnämnden blir beviljat ett ökat anslag för att förstärka kvalitetsfilmen med en miljon kronor samt förstärkning av anslaget till skolbioverksamhet med 1.5 Mkr.
- Att göra denna satsning på filmstaden Malmö känns helt rätt i tiden. Att etablera en barnbiograf som är unik för Sverige är något som vi ser fram emot, säger Daniel Sestrajcic, ordförande i Malmö kulturnämnd.
- Det är ett viktigt och spännande beslut som nämnden tagit idag. Vi i (M) hade en del frågetecken men fick gehör hos majoriteten. Dock ska det påpekas att finansieringen inte är klar, säger Peter Österlin (M), andre vice ordförande i Malmö kulturnämnd.