onsdag 15 juni 2011

Seriefrämjandets Unghundenplakett

PRESSMEDDELANDE UNGHUNDENPLAKETT

Positiv förlag får årets Unghundenplakett

Seriefrämjandets prestigefulla Unghundenplakett för främjande av barn- och
ungdomsserier i Sverige går i år till Positiv förlag. Priserna delas ut av
den kände historikern och serievännen Dick Harrison på Bok- och
biblioteksmässan i Göteborg (Seriefrämjandets seriescen, monter A02:39,
lördag 24 september kl. 15.00).

Juryns motivering: "Positiv förlag har, helt på egen hand och mot alla
odds, startat den utmärkta månatliga barnserietidningen 'Tivoli med
vänner'. Tidningen innehåller enbart originalproducerade svenska serier och
har engagerat en stor del av Seriesveriges tecknare i produktionen av
barnserier. Man har ett redaktionellt helhetsgrepp, ett personligt tilltal
och en nära relation till sina unga läsare med serieworkshops, aktiva
insändarsidor etc. Dessutom har förlaget givit ut en inspirerad
serieversion av barnboksklassikern 'Loranga, Masarin och Dartanjang',
tecknad av Sara Olausson."

Positiv förlag startades av Camilla Nyman och Jennie Warg 2008, med syfte
att ge ut en ny högkvalitativ serietidning för barn i åldern 5-10 år.
Första numret av "Tivoli med vänner" kom ut våren 2009. Utöver huvudserien,
som handlar om ett kringresande tivoli, innehöll tidningen både fasta
serier och gästserier av olika svenska serieskapare. Bland kända namn som
medverkat kan nämnas Johan Wanloo, Joakim Lindengren och Anna-Clara
Tidholm. Trots lovord från kritiker och recensenter har Tivoli dessvärre
dragits med svårigheter vad gäller distributionen. Efter en lång tid med
problematisk ekonomi tog förlaget i början av juni 2011 därför det sorgliga
steget att upphöra med butiksdistributionen, vilket, eftersom
prenumerationerna enbart inte räckte till, innebar att tidningen måste
läggas ned. Efter detta besked har dock prenumeranter börjat strömma till
på tidningens prenumerationssida (www.positivforlag.se/prenumerera/), och
förhoppningsvis kan tidningen överleva.

Seriefrämjandet har valt att gå ut med nyheten om Unghundenpriset redan nu
med anledning av Positiv förlags situation. Namnet på övriga pristagare
kommer att offentliggöras inför utdelningen. Pristagarna utses av en
speciellt utnämnd jury. Juryns sekreterare och kontaktperson är Ola
Hammarlund.

Mer om Urhunden-priset, finns att läsa på: www.serieframjandet.se/urhunden

0 kommentarer:

Skicka en kommentar