torsdag 24 februari 2011

Svenska Tecknare kräver: Ändra lagen!

Jag har ju inte skrivit speciellt mycket om den där skandalösa domen mot mannen som i media går under beteckningen "mangaöversättaren" (utom i Nyheter24, som kallar honom "Serietecknaren"), jag har tagit upp det lite grann, men tycker att andra - till exempel Åke Forsmark på sin blogg - har skrivit så utmärkta saker om fallet att jag inte har något att tillföra.
Men nu ryter Svenska Tecknare till! Föreningen skickade nyligen ut nedanstående pressrelease, i vilken "mangaöversättaren" dessutom namnges - fast det har väl egentligen inte varit någon hemlighet.

PRESSMEDDELANDE FRÅN SVENSKA TECKNARE 2011-02-23

ÄNDRA LAGEN!

Föreningen Svenska Tecknare kommenterar domen mot mangaexperten Simon Lundström.

En expert på mangaserier har av hovrätten dömts för barnpornografibrott för innehav av ett antal tecknade serierutor. Men det finns inget brottsoffer, det finns ingen kränkning av verkliga barn. Lennart Eng, ordförande i Svenska Tecknare, anser att lagen måste ändras.

– Det här är minerad mark. Men att det ska vara ett brott mot ”allmän ordning” att inneha tecknade fantasibilder utan koppling till verkliga barn eller händelser är inte rimligt. En sådan lagstiftning är ett hot mot såväl konstnärlig frihet som mot yttrandefriheten, säger Lennart Eng.

– Domen har också väckt oro hos tecknare som kontaktat oss, det liknar mycket en uppseglande censurdebatt som man hoppades slippa i Sverige 2011, fortsätter han.

Svenska Tecknare vill att lagstiftningen ändras enligt de tankar som framförts av straffrättsprofessor Madeleine Lejonhuvud. Hon anser att lagen bara ska gälla dokumenterade övergrepp på barn och placeras i det lagrum som hanterar själva övergreppsbrotten.

– Att som nu blanda ihop fantasifigurer och fiktion med verkliga barn riskerar också att urholka och sänka legitimiteten för hela lagen, säger Lennart Eng.

Det är svårt att hitta röster som försvarar domen och lagens nuvarande utformning. Slutsats är att lagen måste ändras. Justitieministern bör dela ut uppdraget att med utgångspunkt i den aktuella domen, utreda möjligheterna för en lagändring.

I bifogad artikel utvecklar Lennart Eng resonemanget runt domen. Artikeln kommer att publiceras i nästa nummer av Svenska Tecknares tidning Tecknaren som utkommer andra veckan i mars.(Den bifogade artikeln kom som en pdf-fil)

0 kommentarer:

Skicka en kommentar