torsdag 16 december 2010

Nominering av pristagare för STORA POTATISPRISET 2011!

Nominering av pristagare för STORA POTATISPRISET 2011!

2010-12-15 09:04
Nominering av pristagare för STORA POTATISPRISET 2011!
Nu är det dags att nominera pristagare som gjort förtjänstfulla insatser för potatisens fromma! Potatisakademien delar för andra gången ut Stora Potatispriset till en värdig pristagare. Prisutdelningen och prisceremonin äger rum på potatisakademiens årsmöte på Jonas-dagen den 29 mars 2011.
Richard Tellström, professor i måltidskunskap vid Restaurang- och Hotelhögskolan i Grythyttan var 2009 års pristagare. Han fick priset för sin forskning kring potatisens smakord. 2010 var pristagaren och potatissamlaren Torvald Fälth, som odlar och har över 300 sorter i sin ägo.Den nominerade ska ha gjort framstående insatser för att främja potatisen i enlighet med potatisakademiens syfte som lyder enligt följande;
Främja kunskapen om potatis, Solanum Tuberosum, genom utbildning och information.
  • Öka medvetandet om potatisens gastronomiska och kulinariska egenskaper.
  • Positionera potatisen genom att lyfta fram dess hälso-, miljö-, och näringsmässiga betydelse.
  • Värna om potatisen i ett historiskt och kulturellt perspektiv.
Pristagaren ska med stort engagemang och brinnande intresse verka för att främja potatisen och dess fördelar. Resultatet av arbetet ska vara i någon form dokumenterad.
Följande material bifogas nomineringen:
Motivering med egna/fria ord
  • Referenser
  • CV/Meritförteckning
  • Dokumentation
  • Foto
För att få stora potatispriset, krävs följande:
Pristagaren ska dokumenterad kunskap kring sitt arbete med potatis
  • Pristagaren ska personligen kunna mottaga priset vid potatisakademiens årsmöte den 29 mars 2011
  • Pristagaren ska hålla ett föredrag vid potatisakademiens årsmöte el vid annat tillfälle

0 kommentarer:

Skicka en kommentar