fredag 10 december 2010

Den mest efterlängtade pressreleasen sedan 1911

...Åtminstone för oss film- och kulturälskare. Åkej, det här är ju ingen nyhet, men här har vi äntligen pressreleasen som klargör allt svart på vitt:


Biocensuren avskaffas - åldersgränserna 7, 11 och 15 år blir kvar

Kulturdepartementet

2010-12-09 11:48
Regeringen har i dag utfärdat lagar med anledning av riksdagens beslut om propositionen Filmcensuren för vuxna avskaffas - skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks (prop. 2009/10:228).

Besluten innebär att förhandsgranskningen av film som ska visas offentligt för personer från 15 år avskaffas och att möjligheten att på förhand förbjuda att film visas offentligt upphör. De nuvarande åldersgränserna för film - barntillåten, tillåten från 7 år, 11 år eller 15 år - blir kvar.

Statens biografbyrå avvecklas vid årsskiftet. Biografbyrån ersätts av en ny myndighet, Statens medieråd, med uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Den nya myndigheten kommer också att fastställa åldersgränser för filmer som är avsedda att visas för barn under 15 år.

- Det är glädjande att världens äldsta och numera väldigt omoderna filmcensur för vuxna äntligen avskaffas. Regelverk och insatser koncentreras nu på att stärka barn och unga i dagens medieverklighet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar