söndag 20 december 2009

Bonniers tjackar upp sig på Kartago

Roffe Classon och hans förlag har till och från samarbetat med- eller tillhört en rad större förlag de senaste femton åren eller så. Nu är det dags igen. Det är säkert möjligt att distribution och försäljning blir bättre, men nog är det trist att de självständiga serieförlagen är så få. Fast jag blir allt lite nostalgisk när jag hör namnet Semic...
Här är en pressrelease:

Bonnierförlagen stärker sin utgivning med köp av Kartago Förlag

Från och med den 1 januari 2010 kommer serieförlaget Kartago Förlag att ingå i det Bonnierägda Bokförlaget Semic, en del av Bonnier Fakta.

Kartago Förlag har i dag en särställning på den svenska marknaden med sin utgivning av vuxenserier, grafiska romaner, satir och humor av framstående upphovsmän såsom Martin Kellerman, Charlie Christensen, Jan Stenmark, Jan Lööf, Lena Ackebo, Nina Hemmingsson, Lise Myhre, Henrik Lange, Lina Neidestam m fl.

Serieböcker och den grafiska romanen är en alltmer populär form av litteratur där Bonnierförlagen känner behov av att stärka sin ställning för att möta efterfrågan. Ett steg i den riktningen är att förvärva Kartago Förlag, vilket kommer att fortsätta verka under samma namn. Kartago blir ett naturligt och starkt komplement till övrig utgivning hos Bokförlaget Semic.

Kartago Förlags legendariske grundare och förläggare Rolf Classon följer med sitt förlag till Semic. ”I och med detta samarbete tar den svenska tecknade serien ytterligare ett steg framåt och får en ny stor plattform att utvecklas ifrån” menar Rolf.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar