torsdag 3 september 2009

Jag fortsätter att teasa...

Som tydligt framgår kommer det att bli toppraffel i färg så att grisarna skiftar kön i nästa nummer av EDVARD!, bilaga till nästa Nya Upplagan, som kommer nästa vecka:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar